Audio List
 • Police Radio Program 15 08 2009 E.C
 • Police Radio Program 08 08 2009 E.C
 • Police Radio Program 01 08 2009 E.C
 • Police Radio Program 17 07 2009 E.C
 • Police Radio Program 10 07 2009 E.C
 • Police Radio Program 03 07 2009 E.C
 • Police Radio Program 26 06 2009 E.C
 • Police Radio Program 19 06 2009 E.C
 • Police Radio Program 12 06 2009 E.C
 • Police Radio Program 05 06 2009 E.C
 • Police Radio Program 28 05 2009 E.C
 • Police Radio Program 21 05 2009 E.C
 • Police Radio Program 14 05 2009 E.C
 • Police Radio Program 07 05 2009 E.C
 • Police Radio program 30 04 2009 E.C
 • Police Radio Program 23 04 2009 E.C
 • Police Radio Program 16 04 2009 E.C
 • Police Radio Program 09 04 2009 E.C
 • Police Radio Program 02 04 2009 E.C
 • Police Radio Program 25 03 2009 E.C
 • Police Radio Program 18 03 2009 E.C
 • Police Radio Program 11 03 2009 E.C
 • Police Radio Program 04 03 2009 E.C
 • Police Radio Program 27 02 2009 E.C
 • Police Radio Program 20 02 2009 E.C
 • Police Radio Program 13 02 2009 E.C
 • Police Radio Program 06 02 2009 E.C
 • Police Radio Program 29 01 2009 E.C
 • Police Radio Program 22 01 2009 E.C
 • Police Radio Program 15 01 2009 E.C
 • Police Radio Program 08 01 2009 E.C
 • Police Radio Program 01 01 2009 E.C
 • Police Radio Program 29 12 2008 E.C
 • Police Radio Program 22 12 2008 E.C
 • Police Radio Program 15 12 2008 E.C
 • Police Radio Program 15 12 2008 E.C
 • Police Radio Program 08 12 2008 E.C
 • Police Radio Program 01 12 2008 E.C
 • Police Radio Program 24 11 2008 E.C
 • Police Radio Program 17 11 2008 E.C
 • Police Radio Program 10 11 2008 E.C
 • Police Radio Program 03 11 2008 E.C
 • Police Radio Program 26 10 2008 E.C
 • Police Radio Program 19 10 2008 E.C
 • Police Radio Program 12 10 2008 E.C
 • Police Radio Program 05 10 2008 E.C
 • Police Radio Program 28 09 2008 E.C
 • Police Radio Program 21 09 2008 E.C
 • Police Radio Program 14 09 2008 E.C
 • Police Radio Program 30 08 2008 E.C
 • Police Radio Program 23 08 2008 E.C (fasika beal)
 • Police Radio Program 16 08 2008 E.C
 • Police Radio Program 09 08 2008 E.C
 • Police Radio Program 02 08 2008 E.C
 • Police Radio Program 25 07 2008 E.C
 • Police Radio Program 18 07 2008 E.C
 • Police Radio Program 11 07 2008 E.C
 • Police Radio Program 04 07 2008 E.C
 • Police Radio Program 27 06 2008 E.C
 • Police Radio Program 20 06 2008 E.C
 • Police Radio Program 13 06 2008 E.C
 • Police Radio Program 06 06 2008 E.C
 • Police Radio Program 29 05 2008 E.C
 • Police Radio Program 22 05 2008 E.C
 • Police Radio Program 08 05 2008 E.C
 • Police Radio Program 01 05 2008 E.C
 • Police Radio Program 24 04 2008 E.C
 • Police Radio Program 17 04 2008 E.C
 • Police Radio Program 10 04 2008 E.C
 • Police Radio Program 03 04 2008 E.C
 • Police Radio Program 26 03 2008 E.C
 • Police Radio Program 19 03 2008 E.C
 • Police Radio Program 12 03 2008 E.C
 • Police Radio Program 28 02 2008 E.C
 • Police Radio Program 21 02 2008 E.C
 • Police Radio Program 07 02 2008 E.C
 • Police Radio Program 30 01 2008 E.C
 • Police Radio Program 23 01 2008 E.C
 • Police Radio Program 09 01 2008 E.C
 • Police Radio Program 02 01 2008 E.C
  Police Program 01 08 2009 E.C Part 4

  More Video

  የተከበራችሁ የሃገራችን ህዝቦች፣ የተከበራችሁ መላው የሃገራችን ፖሊሶችና አጋር የፀጥታ አካላት፣ የተከበራችሁ መላው የፌዴራል ፖሊስ አመራርና አባላት በአሁኑ ወቅት ሃገራችን ኢትዮጵያ ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ኢኮኖሚያዊ ዕድገት፣ዘላቂነት ያለው ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታና ፋታ በማይሰጥ ወቅታዊ የመሠረተ-ልማት ግንባታ ስራዎች ጎዳና በመራመድ ላይ ትገኛለች፡፡ እነዚህ ሃገራዊ እርምጃዎች ቀንደኛ ጠላታችን የሆነውን ድህነትና ኋላቀርነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማሸነፍ የሚያስችሉ የማይላሉና ሁሌም በመጠንም ሆነ በጥራት እያደጉ መሄድ ያለባቸውና የሚገባቸው ትጥቆች መሆናቸው ሁላችንም በሚገባ የምንገነዘበው ሃገራዊ ግብና አቅጣጫ መሆኑ እሙን ነው፡፡ እነዚህ ሃገራዊ የልማትና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደቶቻችን በተያዘላቸው አቅጣጫ፣ፍጥነትና ጥራት እንዲጓዙ ለማስቻል ደግሞ አስተማማኝ ሠላምና ደህንነት የማረጋገጡ ጉዳይ ወሳኝና ግንባር ቀደም ተግባር መሆኑ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ጉዳይ አይደለም፡፡ ይህን የሃገራችንን አስተማማኝ ሠላምና ደህንነት የመጠበቅና የማረጋገጥ ጉዳይ በአጠቃላይ የመላው

  Pages: 1  2  3