Audio List
 • Police Radio Program 03 03 10 E.C
 • Police Radio Program 26 02 10 E.C
 • Police Radio Program 19 02 10
 • Police Radio Program 12-02-2010
 • Police Radio Program 05 02 10
 • Police Radio Program 28 01 10
 • Police Radio Program 28 12 2009 E.C
 • Police Radio Program 21 12 2009 E.C
 • Police Radio Program 14 12 2009 E.C
 • Police Radio Program 07 12 2009 E.C
 • Police Radio Program 30 11 2009 E.C
 • Police Radio Program 23 11 2009 E.C
 • Police Radio Program 16 11 2009 E.C
 • Police Radio Program 09 11 2009 E.C
 • Police Radio Program 02 11 2009 E.C
 • Police Radio Program 25 10 2009 E.C
 • Police Radio Program 18 10 2009 E.C
 • Police Radio Program 11 10 2009 E.C
 • Police Radio Program 04 10 2009 E.C
 • Police Radio Program 27 09 2009 E.C
 • Police Radio Program 20 09 2009 E.C
 • Police Radio Program 06 09 2009 E.C
 • Police Radio Program 29 08 2009 E.C
 • Police Radio Program 15 08 2009 E.C
 • Police Radio Program 08 08 2009 E.C
 • Police Radio Program 01 08 2009 E.C
 • Police Radio Program 17 07 2009 E.C
 • Police Radio Program 10 07 2009 E.C
 • Police Radio Program 03 07 2009 E.C
 • Police Radio Program 26 06 2009 E.C
 • Police Radio Program 19 06 2009 E.C
 • Police Radio Program 12 06 2009 E.C
 • Police Radio Program 05 06 2009 E.C
 • Police Radio Program 28 05 2009 E.C
 • Police Radio Program 21 05 2009 E.C
 • Police Radio Program 14 05 2009 E.C
 • Police Radio Program 07 05 2009 E.C
 • Police Radio program 30 04 2009 E.C
 • Police Radio Program 23 04 2009 E.C
 • Police Radio Program 16 04 2009 E.C
 • Police Radio Program 09 04 2009 E.C
 • Police Radio Program 02 04 2009 E.C
 • Police Radio Program 25 03 2009 E.C
 • Police Radio Program 18 03 2009 E.C
 • Police Radio Program 11 03 2009 E.C
 • Police Radio Program 04 03 2009 E.C
 • Police Radio Program 27 02 2009 E.C
 • Police Radio Program 20 02 2009 E.C
 • Police Radio Program 13 02 2009 E.C
 • Police Radio Program 06 02 2009 E.C
 • Police Radio Program 29 01 2009 E.C
 • Police Radio Program 22 01 2009 E.C
 • Police Radio Program 15 01 2009 E.C
 • Police Radio Program 08 01 2009 E.C
 • Police Radio Program 01 01 2009 E.C
  Police Program 10 03 2010 E.C part4

  More Video

  የተከበራችሁ የሃገራችን ህዝቦች፣ የተከበራችሁ መላው የሃገራችን ፖሊሶችና አጋር የፀጥታ አካላት፣ የተከበራችሁ መላው የፌዴራል ፖሊስ አመራርና አባላት በአሁኑ ወቅት ሃገራችን ኢትዮጵያ ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ኢኮኖሚያዊ ዕድገት፣ዘላቂነት ያለው ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታና ፋታ በማይሰጥ ወቅታዊ የመሠረተ-ልማት ግንባታ ስራዎች ጎዳና በመራመድ ላይ ትገኛለች፡፡ እነዚህ ሃገራዊ እርምጃዎች ቀንደኛ ጠላታችን የሆነውን ድህነትና ኋላቀርነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማሸነፍ የሚያስችሉ የማይላሉና ሁሌም በመጠንም ሆነ በጥራት እያደጉ መሄድ ያለባቸውና የሚገባቸው ትጥቆች መሆናቸው ሁላችንም በሚገባ የምንገነዘበው ሃገራዊ ግብና አቅጣጫ መሆኑ እሙን ነው፡፡ እነዚህ ሃገራዊ የልማትና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደቶቻችን በተያዘላቸው አቅጣጫ፣ፍጥነትና ጥራት እንዲጓዙ ለማስቻል ደግሞ አስተማማኝ ሠላምና ደህንነት የማረጋገጡ ጉዳይ ወሳኝና ግንባር ቀደም ተግባር መሆኑ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ጉዳይ አይደለም፡፡ ይህን የሃገራችንን አስተማማኝ ሠላምና ደህንነት የመጠበቅና የማረጋገጥ ጉዳይ በአጠቃላይ የመላው

  Pages: 1  2  3