የትምህርት እና አቅም ግንባታ አገልግሎት


አስተዳደርና ልማት

በፖሊስ ምልመላና ቅጥር፣ በትምህርትና ሥልጠና፣ በማዕረግ አሰጣጥ፣ በደንብ ልብስ አለባበስ፣ በትጥቅና ሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮች ሀገር አቀፍ ደረጃዎችን ያወጣል፤


ተጨማሪ አገልግሎቶች