የወንጀል ምርመራ አገልግሎት


ወንጀል ምርመራ

የወንጀል ምርመራን በተመለከተ ከፍትሕ ሚኒስቴርና ከሚመለከታቸው ሌሎች አካላት ጋር በጋራ ይሠራል፤


ተጨማሪ አገልግሎቶች